183 tjänster bort på Sveriges Radio

Carolina Wikström. Foto:

Nu är det klart att 183 tillsvidaretjänster försvinner från Sveriges Radio, vilket ger en kostnadssänkning på 225 miljoner kronor.

Tjänsterna tas bort genom både pensionsavgångar, att vakanta tjänster inte har tillsatts, omplaceringar och ”individuella avgångslösningar” skriver SR:s HR-direktör Carolina Wikström i ett inlägg på Sveriges Radio-bloggen. Däremot blir det inga turordningsuppsägningar.

”På många orter i landet har företaget inte behövt hantera någon övertalighet alls eftersom den har kunnat lösas på naturlig väg genom pensionsavgångar eller vakanta tjänster som inte har tillsatts. På orter med faktisk övertalighet har den till största delen lösts med omplaceringar och individuella avgångslösningar” skriver Carolina Wikström.

”Det är givetvis tråkigt att vi har många duktiga och lojala medarbetare som behöver lämna, men det känns bra att vi till största del har kunnat lösa saker genom avgångslösningar. Detta innebär att vi inte behövt komma till sista fasen i arbetsbristhantering det vill säga regelrätta turordningsuppsägningar. För oss som arbetsgivare har det varit oerhört värdefullt att vi har haft en mycket tät och konstruktiv dialog med de fackliga representanterna under hela den här processen” fortsätter Carolina Wikström.

Efter besparingen kommer Sveriges Radio att ha drygt 1 800 anställda. Hälften av övertaligheten har funnits i Stockholm, följt av Göteborg och Malmö.

På de lokala kanalerna blev besparingarna 5,6 procent, på Ekot 6 procent och på kommunikationsenheten hela 25 procent.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share