BBC får elvaårigt sändningstillstånd

abbcforthefuture

Den brittiska regeringen presenterade idag ett ”vitpapper” med villkoren för BBC-s nästa tillståndsperiod. Tillståndet ska gälla i elva år och innehåller flera förändringar.

BBC Trust, en extra styrelse som både granskar och styr BBC, tas bort. Istället får mediemyndigheten Ofcom i uppdrag att se till att BBC följer avtalet och inte stör mediemarknaden.

TV-licensen blir kvar och höjs i takt med inflationen fram till 2022. Nya beslut om nivån tas var femte år. Licensen ska betalas även av de som bara använder play-tjänster. Ytterligare resurser frigörs för programproduktion genom att minska antalet chefer och anställda. Löner över 450 000 pund om året ska redovisas. National Audit Office, motsvarigheten till Riksrevisionen, får i uppdrag att granska hur BBC använder licenspengarna.

Externa producenter ska kunna tävla om att göra alla TV-program och allt online-material utom nyheter. Motsvarande andel för radion blir 60 procent. Dessutom skapas en fond för public service-program som sänds av andra företag än BBC. Nya regler ska se till att BBC gör program för alla grupper i samhället och att dessa även är representerade inom företaget. BBC får tydligare regler för oberoende och ska samarbeta med lokala medieföretag bland annat genom att finansiera 150 lokala journalister.

Tidigare har licenspengar använts till saker som bredbandsutbyggnad och till lokala TV-kanaler. I framtiden kommer dock alla pengar från TV-licensen att gå till BBC.

När det gäller radiodigitaliseringen konstaterar regeringen att DAB kommer att nå samma täckning som FM i slutet av 2016. Regeringen förväntar sig att att ett beslut om nedsläckning av FM tas under tillståndsperioden och att BBC ”fortsätter att stöda övergången från analog till digital radio och stärka samarbetet med den kommersiella radion och andra intressenter inom branschen”. BBC-s radiokanaler Radio 1 och 2 ska bli mer distinkta på radiomarknaden.

Mer:
A BBC for the Future: A Broadcaster of Distinction (PDF).

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share