Vinst för MTG förra året

MTG gjorde en vinst på 2,1 miljarder kronor förra året. 2011 blev det en förlust på 615 miljoner kronor. Omsättningen föll från 13,5 miljarder 2011 till 13,3 miljarder 2012.

Rörelseresultatet för ”övriga verksamheter”, dit radion räknas, minskade med 95 procent till 6 miljoner kronor. Nettoomsättningen gick ned med 15 procent till 1,418 miljard kronor.

För fjärde kvartalet blev det ett nollresultat i ”övriga verksamheter”, medan omsättningen gick ned med 30 procent till 316 miljoner kronor.

Nedgången för ”övriga verksamheter” förklaras av MTG med att driften av 20 NRJ-frekvenser förlorades till SBS vid nyår. Däremot gick det bättre för den norska radioverksamheten.

Share