Stabilt resultat för Teracom

Den statliga Teracom-koncernen gjorde en vinst på 351 miljoner kronor förra året. Det är en nedgång med 25 miljoner sedan 2011. Omsättningen ökade samtidigt från 4,059 til 4,478 miljarder kronor.

För Teracom Sweden, som sköter huvuddelen av radio- och TV-sändningarna i Sverige, var resultatet nästan detsamma som för 2011. Vinsten blev 470 miljoner kronor (469 miljoner kronor 2011) och omsättningen 1,484 miljard kronor (1,478 miljoner kronor 2011).

Under fjärde kvartalet gjordes stora avskrivningar för avslutade projekt, men helårsresultatet låg kvar på 2011 års nivå tack vare effektiviseringar under året. Omsättningen för fri-TV och radio minskade, men samtidigt ökade orderingången för 4G-utrustning och förbindelse- och satellitaffärer.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share