Viaplays förlust för 2023: 9,7 miljarder kronor

Jørgen Madsen Lindemann. Foto: Hans Berggren/Viaplay Group.

Viaplay gjorde en förlust på 9,7 miljarder kronor under förra året. Det är en kraftig försämring sedan 2022, då resultatet blev ett överskott på 323 miljoner.

I resultatet ingår nedskrivningar på totalt 9,2 miljarder kronor – varav 4,8 miljarder i kostnader för att dra sig ur internationella marknader och 4,1 miljarder för nedskrivning av värdet för innehåll.

Även utan nedskrivningarna gjorde Viaplay förlust under 2023. Rörelseresultatet före intressebolag och jämförelsestörande poster var ett minus på 1,1 miljard kronor. Verksamheten i Norden gjorde en vinst på 556 miljoner kronor, vilket är 45 procent mindre än 2022.

Omsättningen steg med 18 procent till 18,6 miljarder kronor.

Reklamintäkterna i Norden gick ned med 6,8 procent till 3,5 miljarder. Radioverksamheterna i Sverige och Norge redovisas inte separat men bolaget skriver att ”koncernens radiomålgruppsandel ökade i Norge och minskade i Sverige, medan radioreklammarknaden uppskattas ha ökat i Norge och minskat i Sverige”.

”Resultatet för det fjärde kvartalet var i linje med den uppdatering vi tillhandahöll i januari och vi upprepar vår målsättning för 2024. Den nyligen slutförda rekapitaliseringen är en del av omstruktureringen av Viaplay Group, vilket är ett pågående arbete som kommer att ta tid. Rekapitaliseringen har varit en lång och komplex process med betydande eftergiter och åtaganden från många intressenter och vi är tacksamma för deras stöd. Vårt fokus ligger nu helt på att genomdriva de operativa förbättringar som behövs inom verksamheten” säger Viaplay Groups VD Jørgen Madsen Lindemann.

För 2024 väntar sig Viaplay att omsättningen sjunker till 17,2-17,8 miljarder och att resultatet hamnar någonstans mellan en förlust på 250 miljoner och en vinst på 50 miljoner.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share