Viaplay tar in pengar från ägarna och lämnar Polen och Baltikum

Jørgen Madsen Lindemann. Foto: Viaplay Group.

Viaplay Group presenterade på fredagmorgonen sin försenade kvartalsrapport för perioden juli-september. Samtidigt presenterades några åtgärder för att förbättra situationen för koncernen. Bland annat ska bolaget lämna Storbritannien, Baltikum och Polen och ta in mer pengar från de största ägarna.

”Vi förstår den nuvarande situationen och ser framtidspotentialen hos vår verksamhet, våra produkter och vår personal. I dessa utmanade tider är det fantastiskt att se energin, entusiasmen och företagsamheten hos våra team. Vi har mycket att uppnå tillsammans, och den föreslagna rekapitaliseringen är nödvändig för att ska förutsättningar för en mycket mer hållbar framtid, där vårt fokus och våra resurser riktas mot de marknader där vi kan konkurrera långsiktigt och där våra produkter är releventa, populära och genererar god avkastning” skriver koncernchefen Jørgen Madsen Lindemann i kvartalsrapporten.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev en förlust på 538 miljoner kronor, varav 253 miljoner var för kostnader för neddragningar i verksamheten. Det är något bättre än vad analytikerna hade väntas sig i sina prognoser. Hittills i år har Viaplay gjort en förlust på 7,4 miljarder kronor. Samtidigt steg omsättningen under kvartalet till 4,536 miljarder kronor, vilket är 14,2 procent mer än motsvarande kvartal 2022.

Reklamförsäljningen minskade med en tiondel och det beror enligt bolaget på att nedgången för reklam i linjär TV och radio inte motsvaras av en lika stor uppgång för digital reklam. Lyssningen på Viaplays radiokanaler ökade i både Norge och Sverige. Medan radioreklammarknaden växte i Norge minskade den i Sverige.

Viaplay gör sig av med sin verksamhet i Storbritannien, Baltikum och Polen. Den brittiska versionen av Viaplay Sport säljs tillbaka till den tidigare ägaren och i sommar lämnar Viaplay Baltikum och Polen. Planen för hur det ska ske presenteras under första kvartalet 2025.

Koncernen tar in 4 miljarder kronor genom en nyemission av lika många aktier som prissätts till 1 krona styck. 3,1 miljarder aktier riktas till ägare som Canal Plus Group och PPF, som båda stöder nyemissionen. Resten finns tillgängliga för andra köpare. Nyemissionen betyder att värdet för existerande aktier minskar kraftigt. Dessutom ska Viaplays lån omstruktureras, inklusive en nedskrivning på 2 miljarder kronor varav 500 miljoner kronor kommer att bytas mot aktier.

För att rekapitaliseringsprogrammet ska bli verklighet krävs att det går igenom på en extra bolagsstämma som genomförs 10 januari. Viaplay varnar för att bolaget kanske inte överlever om rekapitaliseringsprogrammet stoppas.

”Ett misslyckande med att fullfölja Rekapitaliseringen kan leda till att Koncernen inte anses uppfylla fortlevnadsprincipen och behöver gå vidare med andra mindre optimala finansieringslösningar och, om de inte är framgångsrika, eventuellt behöver inleda insolvensförfaranden, vilket sannolikt skulle leda till att Koncernen inleder ett konkursförfarande, vilket skulle resultera i förlust av hela eller nästan hela av det kvarvarande värdet för aktieägare och borgenärer” skriver bolaget.

Viaplay skriver i kvartalsrapporten att det även finns andra osäkerheter när det gäller koncernens framtid. Det gäller bland annat de bankgarantier som krävs för att klara betalningen av vissa rättighetsavtal för sport. En av garantierna ska förnyas under december.

”Om koncernen inte har tillräckligt med likviditet för att möta sina åtaganden eller om rekapitaliseringspaketet inte implementeras som som förväntat finns en risk att dessa (garantierna) dras tillbaka. En av dessa garantier ska förnyas i december. Koncernen följer utvecklingen noga och är beredd att vida de åtgärder som behövs” skriver Viaplay.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share