Drygt 400 arbeten försvinner från Viaplay

Grafik: Viaplay Group.

Viaplay ska i framtiden koncentrera sin verksamhet till Norden och Nederländerna. Drygt en fjärdedel av personalen får gå. Det framgår i den nya strategi som presenteras idag samtidigt med resultatet för andra kvartalet.

”Framåt kommer vårt fokus att vara på de nordiska marknaderna med ny operativ modell, på att ha rätt innehållsmix, att utveckla vår i närtid lönsamma nederländska verksamhet, samt försäljning av vårt innehåll internationellt via Viaplay Select. Koncernen lägger nu fokus och resurser på de marknader där vi kan vara långsiktigt konkurrenskraftiga och kan säkerställa att vi har relevanta och populära produkter som genererar en god avkastning” säger koncernchefen Jørgen Madsen Lindemann.

”Vi har behövt fatta flera tuffa och omedelbara beslut för att säkra verksamhetens framtid. Detta har dessvärre inneburit att vi behövt minska antalet anställda med mer än 25 procent” säger Jørgen Madsen Lindemann.

Förutom att lämna marknaderna i Polen, Storbritannien och Nordamerika och dra ned på personal kommer Viaplay att genomföra ett besparingsprogram. Dessutom ska Viaplay undersöka om koncernen kan sälja vidare innehåll, avyttra tillgångar, göra en nyemission eller till och med sälja hela koncernen. Priserna på streamingpaket kommer att höjas och billigare paket att tas bort. Viaplay för redan diskussioner med internationella bolag om samarbeten eller försäljning av rättigheter.

Viaplay Group hade i slutet av förra året 1 700 anställda och drygt 400 anställda kommer nu att bli av med sina arbeten. Det är ännu oklart hur radioverksamheten kommer att påverkas. Bolaget har radiostationer i Sverige (Rix FM, Star FM, Bandit Rock och Lugna Favoriter) och Norge (bland annat P4 Lyden av Norge och P5 Hits).

Viaplay Group omsatte 4,591 miljarder kronor under andra kvartalet. Det är i nivå med de förväntningar koncernen gick ut med 5 juni (4,5-4,6 miljarder) och 28,2 procent högre än andra kvartalet förra året. Reklamintäkterna minskade med 14,9 procent till 856 miljoner kronor och antalet Viaplay-abonnenter med 0,9 procent till 4,07 miljoner. Radion stod för 20 procent av reklamintäkterna, medan TV stod för 70 procent och resten kom från streamingreklam.

Förlusten (före jämförelsestörande poster och resultat från intressebolag) hamnade på 273 miljoner. Också det är i linje med koncernens förväntningar från juni på mellan 250 och 300 miljoner. Tillkommer gör engångskostnader på totalt 6,2 miljarder kronor för nedskrivningar av innehåll (5,2 miljarder) samt kostnader för personalneddragningar (500 miljoner) och för att lämna marknader.

För helåret väntar sig Viaplay Group en förlust på mellan 850 miljoner och 1,05 miljarder kronor. Omsättningen väntas bli mellan 18,5 och 18,8 miljarder kronor.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share