Utredning vill ge Försvaret utrymme i DAB-bandet

En utredning om hur radiofrekvenserna ska användas under perioden 2027-2047 föreslår att Försvaret ska få utrymme i bandet 174-240 MHz, som idag används av DAB-radio och digital-TV. Samtidigt ska dock DAB ”säkerställas” enligt utredningens förslag.

I betänkandet ”Frekvenser i samhällets tjänst” vill utredningen att Försvaret, Post- och telestyrelsen och Myndigheten för press, radio och TV tar fram ett gemensamt förslag om bandet 174-240 MHz. På internationell nivå föreslår utredningen att Sverige verkar för en ”ko-primär allokering” av banden 470-694 MHz och 174-240 MHz, så att frekvenserna kan användas för två olika typer av radioanvändningar. Inför 2027 ska det även undersökas hur marksänd TV kan flyttas till alternativa distributionssätt.

Intresset för marksänd TV minskar och få lyssnar på DAB, konstaterar utredningen som dock noterat att flera programbolag vill börja sända DAB. Samtidigt har FM-lyssningen bara minskat marginellt de senaste åren. När det gäller FM föreslår utredningen därför att inga förändringar görs.

”Efterfrågan på DAB i 174-240 MHz i Sverige är i dag låg, både från konsumenter och programbolag. Frekvensområdet är därför underutnyttjat och om inte efterfrågan uppstår i större utsträckning eller regeringen av andra skäl beslutar om en övergång till DAB-radio bör regeringen ompröva beslutet att reservera frekvensbandet för DAB så att de under perioden åren 2027-2047 kan användas för andra tjänster” skriver utredningen.

Huvudförslagen i utredningen är att allt frekvensutrymme ska prissättas. Det ska även gå att ställa krav på public service-innehåll i radiotillstånd och att radiotillstånd ska kunna vägras eller återkallas om användningen kan ”vålla fara för Sveriges säkerhet”.

Mer:
Frekvenser i samhällets tjänst

Share