Tvåsiffrig tillväxt för MTG Radio

MTG Radio hade en tvåsiffrig tillväxt under första kvartalet i år, enligt MTG-s kvartalsrapport.

MTG Radio redovisas inte separat utan ingår i ”Nice Entertainment, MTGx, MTG Radio”. Omsättningen för den delen av MTG var 493 miljoner, vilket är en uppgång med 2 procent. Rörelseresultatet blev en förlust på 46 miljoner kronor, vilket kan jämföras med januari-mars 2014 då resultatet blev ett minus på 64 miljoner. Rörelsekostnaderna minskade med 1 procent till 539 miljoner.

För hela MTG-koncernen ökade omsättningen med 1 procent till 3,701 miljarder kronor. Rörelseresultatet steg från 301 till 415 miljoner kronor.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share