PTS: Teracom måste sänka priserna för SR

Senast på måndag måste Teracom sänka priserna för att sända fri-TV och ljudradio, enligt ett beslut från Post- och telestyrelsen. Berörda är Sveriges Radio, SVT och TV4.

PTS uppmanade redan 27 mars Teracom att rätta till priserna eftersom de inte tar hänsyn till att PTS i november sänkte den tillåtna kalkylräntan från 9,8 till 8 procent. I ett svar till PTS säger Teracom att företaget inte delar PTS uppfattning om hur skyldighetsbesluten ska tolkas och att man inte tänker justera sina priser.

PTS beslutade i juni 2013 att ”Teracom har ett betydande inflytande på marknaderna för utsändning av analog nationell ljudradio samt fri-TV via marknät”. Ett antal skyldigheter infördes för Teracom, vilket ska förhindra problem till följd av bristande konkurrens. Det innebär bland annat att priset för utsändningstjänsterna ska baseras på Teracoms bokförda kostnader och en en skälig avkastning.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share