TU vill ha medieombudsman

En arbetsgrupp inom Tidningsutgivarna vill bygga ut det självsanerande systemet inom pressen till att även omfatta etermedierna.

Medieombudsmannen och en tillhörande nämnd skulle enligt ett nytt förslag från TU ersätta Pressombudsmannen och åtminstone delvis även granskningsnämnden för radio och TV.

”Tanken är att nämnden hanterar alla frågor som rör det publicistiska innehållet och har direkt anknytning till detta. Det betyder att nämnden skulle hantera allt som har med innehållet i radio, TV, dagspress, tidskrifter och deras internetsidor att göra. Nämnden skulle kunna avgöra om någon lidit publicistisk skada oavsett i vilket medium publiceringen skett och även kunna ta hänsyn till den totala publiciteten” skriver arbetsgruppen i sitt förslag.

I dagens självsanering ingår Journalistförbundet, PK, Sveriges Tidskrifter och TU. Men vid en utvidgning bör även verksamheter som Sveriges Radio, SVT, UR, TV4 och andra mediebolag kunna finnas med, tycker arbetsgruppen, som även kan tänka sig att de sociala medierna deltar på något sätt. Dessutom skulle MO kunna ta över journalistfackets arbete inom Yrkesetiska nämnden. Däremot tror arbetsgruppen att staten även i fortsättningen vill avgöra om ett TV-företag uppfyller kraven i sitt sändningstillstånd.

Enligt förslaget ska Medieombudsmannen, och en tillhörande nämnd, arbeta mer självständigt än Pressombudsmannen, som är nära kopplad till TU. TU ser en förening som bästa lösning.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share