Tre nya Norden-korrespondenter

Sveriges Radio får tre nya Norden-korrespondenter, som en del av en förstärkning av korrespondentnätet.

Norden och Baltikum har hittills täckts av en gemensam korrespondent. Men i augusti blir de tre stycken.

Jens Möller, den nuvarande Bryssel-korrespondenten, bevakar Norge och Island. Han rapporterar dessutom från Västsverige och har Göteborg som bas.

Danmark, Färöarna och Grönland tas om hand av Anna Landelius i Malmö. Slutligen får den nya Helsingfors-korrespondent Thella Johnson ansvar för Finland, de tre baltiska staterna och Polen.

”Jag vet att publiken är mycket intresserad av vad som sker i våra närområden och jag har länge velat få till en förstärkning av vår närvaro i Norden. Jag är oerhört glad att nu kunna presentera dessa tre skickliga reportrar” säger Ekochefen Anne Lagercrantz i ett pressmeddelande från Sveriges Radio.

Sveriges Radio kommer att göra ytterligare förstärkningar av korrespondentnätet, som redan är Nordens största. I en artikel i Svenska Dagbladet presenterar VD-n Cilla Benkö och programdirektören Björn Löfdahl flera förändringar.

”Att skildra och granska världen med svenska ögon och öron är något vi på Sveriges Radio har valt att prioritera. Det är en viktig del av public service-uppdraget. Vi vill inte enbart skildra världen via det filter som trots allt bevakningen genom de internationella nyhetsbyråerna innebär. Vi vill vara på plats” skriver de två i debattartikeln.

Vid sidan av de tre nya Norden-korrespondenterna, kommer Sveriges Radio att komplettera med två nya ämneskorrespondenter och bredda Europabevakningen med fler reportrar som ska ”koppla ihop lokala beslut i svenska folkets vardag med ursprunget till besluten, som ofta har ett globalt perspektiv” och koppla ihop Europa med resten av världen. Sveriges Radio ska också inrätta en traineeplats för att skola framtidens utrikeskorrespondenter.

Share