Tomas Ericsson blir mediachef på STIM

Musikskaparnas organisation STIM har rekryterat Tomas Ericsson som ny chef för media och internationella marknader.

På sitt nya uppdrag får Tomas Ericsson ansvar för överenskommelser kring musikanvändning på radio, TV och internet.

”Vi måste vara väl insatta i utvecklingen som pågår eftersom det ständigt dyker upp nya sätt att använda musik. Musikskaparna ska kunna lita på att de får betalt när deras musik spelas, oavsett om det sker i radio, på konserter, via internet eller i en mobiltelefon. Då gäller det att vi har god kännedom om de nya musikmarknaderna och är öppna för nya typer av överenskommelser med våra kunder” säger Tomas Ericsson.

Tomas Ericsson har senast varit VD för CEE Services och ICE, ett samarbete mellan STIM och brittiska PRS for Music som administrerar datavolymer.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share