Tolv uppdrag för Sveriges Radio

Utifrån de tre grunderna publiken, journalistiken och distributionen ska Sveriges Radio genomföra tolv uppdrag under nästa tillståndsperiod, skriver SR-ledningen i ett nytt dokument.

”Vi har nu slagit fast vilken väg vi ska gå för att utveckla Sveriges Radio publicistiskt. Den utgår från tre grunder och tolv utvecklingsuppdrag som ska sjösättas från 2014 och framåt. Vi kan inte vänta och se vilka villkor eller ekonomiska förutsättningar vi får i vårt nästa sändningstillstånd från 2014” säger Sveriges Radios VD Cilla Benkö.

Bland utvecklingsuppdragen finns att öka mångfalden i programmen, ta en ledande roll i mobilen, skapa minst en direktsänd FM-kanal, specialsatsa på tonårspubliken och försöka nå en större publik för P2.

Sveriges Radio ska också bli bättre på att nå minoritetspubliken, prioritera resurserna till tider på dygnet med stor publik, utveckla journalistiken, förverkliga ett nytt lokalt uppdrag i P4, utveckla radioberättandets särart, definiera rollen i musiklivet och ta fram en plan för marksänd digitalradio.

Om Sveriges Radio inte får möjlighet att sända DAB kan det bli svårt att motivera FM-sändning av P2, skriver SR.

”Det finns fyra nationella FM-kanaler. Får vi inte digitalradio kan vi få problem att försvara FM-kanalen med en så liten publik som P2 har idag. FM-utrymmet är en bristvara och andra intressenter vill åt en nationell FM-frekvens” skriver Sveriges Radio i dokumentet.

När det gäller den direktsända FM-kanalen skriver Sveriges Radio att ”En av radions största styrkor är att förmedla när det händer. Det kan vara avgörande för Sveriges Radios förmåga att hävda sig i framtiden. Värdet av en närvarande röst skapar autenticitet och förstärker känslan av en verklig relation, där vi delar nuet med dem som lyssnar. Vi har rationaliserat och automatiserat så att vi inte längre har en helt direktsänd kanal. Man kan ha ett blandat utbud, men en kanal ska vara direktsänd”.

Mer:
Läs hela dokumentet som PDF här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share