EBU tar ställning för DAB+ och DRM

Ett gemensamt datum för släckning av FM-sändningarna i Europa skulle skapa ett större momentum och påskynda den digitala radions etablering på marknaden. Det skriver EBU-s tekniska kommitté i en rekommendation.

Kommittén skriver att den moderna DAB-varianten DAB+ bör användas i första hand när radion digitaliseras. Där det inte är möjligt kan istället tekniken DRM tas i bruk på exempelvis FM-bandet. I rekommendationen understryks att alla radioformer måste tillgodoses i digitaliseringen och att extratjänster som text, bilder och programguider bör utnyttjas. Dessutom nämns hybridradio, alltså att kombinera marksänd radio med internetdistribution.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share