Tittar- och lyssnarorganisation startas

Sverige får en idell förening som ska arbeta för public service och representera landets TV-tittare och radiolyssnare.

Ordförande för Public service-rådet är Gunnar Bergvall, som var en av grundarna av TV4 och har arbetat inom medier sedan 70-talet. Liknande organisationer finns i bland annat Storbritannien, Irland, Spanien och Danmark. Rådet ska slå vakt om public service och vill stärka ”den demokratiska kontrollen” över public service-bolagen genom kommunikation med lyssnare och tittare och genom att delta i offentlig dialog och utredningar.

”När Europa går in i en långvarig ekonomisk kris ökar hoten mot public service. Beslutsfattarna måste öka beredskapen för att bättre kunna slå vakt om denna samhällsresurs. Denna samhällsdialog måste också övriga medborgare kunna delta i. Därför har nu Public service-rådet bildats” skriver rådet i ett pressmeddelande.

Mer information om Public service-rådet finns här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share