SVT vill lägga ned UR

SVT vill att regeringen prövar frågan om en sammanslagning av SVT och UR, skriver SVT i sitt remissvar till public service-kommitténs betänkande.

En sammanslagning kan enligt SVT öka kvaliteten på utbildningsprogrammen. De kan spegla Sverige bättre och i högre grad produceras utanför Stockholm. Dessutom skulle programmen få ett starkare genomslag med SVT som avsändare. SVT räknar med att en sammanslagning skulle frigöra mellan 45 och 60 miljoner kronor genom rationaliseringar.

Mer:
SVT-s debattartikel i Dagens Nyheter kan läsas här.
Läs hela remissvaret här (PDF).

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share