SVT vill ha nytt TV-hus i Stockholm

mediehusSVT har presenterat sina planer på ett nytt ”mediehus” på Gärdet för Stockholms stad, skriver SVT-s interntidning Vi på TV.

Det nya huset är tänkt att byggas där SVT-s kontorshus finns i dag – alltså invid Radiohuset på Oxenstiernsgatan. Byggnaden blir 30 000 kvadrameter stor och högre än dagens kontorshus. I planerna ingår även att TV-huset rivs och ersätts med upp till tusen nya bostäder och att Radioparken mellan Sveriges Radio och SVT öppnas för allmänheten.

Sveriges Radio har valt att stanna kvar i sitt nuvarande hus som renoveras och anpassas till radions framtida behov.

Share