SVT: Låt SR sköta nyheter på minoritetsspråk

I public service-kommitténs betänkande föreslås nya krav på public service-bolagen när det gäller program på de officiella minoritetsspråken. Bland annat ska utbudet öka och de tre public service-bolagen ska inte längre kunna fördela ansvaret mellan sig. Sveriges Radio och SVT motsätter sig förändringarna i sina remissvar.

SVT föreslår att Sveriges Radio i framtiden får ta hela ansvaret för dagliga nyhetssändningar på minoritetsspråken.

”SVT har sedan många år producerat dagliga nyheter på samiska, teckenspråk och finska. Sveriges Radio sänder dagligen program på meänkieli, romani chib, finska och samiska. SVT menar att det inte är motiverat att bygga upp dubbla nyhetsorganisationer för alla minoritetsspråk. Därför bör Sveriges Radio, inom ramen för nästa sändningstillstånd, ha uppdraget att producera dagliga nyheter på samtliga minoritetsspråk, då radion är ett mer resurseffektivt nyhetsmedium. TV är samtidigt ett mycket effektivt medium för till exempel större satsningar inom kulturområdet” skriver SVT i sitt remissvar.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share