Sveriges Radios DAB-sändningar sköts via molnet

Illustration: Paneda.

Illustration: Paneda.

Teracom ställde i går om Sveriges Radios DAB-nät så att det kan styras via internet.

Lösningen har köpts in från Paneda och gör det möjligt att styra kodning och multiplexering för en DAB-multiplex helt via molnet. Via ett webbaserat gränssnitt skapas en krypterad internetkontakt med en ”Paneda Cloud Connectior” i Panedas datacenter som i sin tur är kopplad till sändarutrustningen.

Omställningen av DAB-nätet gör att lyssnare måste göra en ny sökning för att få in Sveriges Radios kanaler.

Share