Sveriges Radio får 2 957 600 000 kronor nästa år

Anslaget från rundradiokontot till Sveriges Radio höjs med 2 procent till 2 957 600 000 kronor, föreslår regeringen i budgeten för nästa år. Totalt får radio och TV i allmänhetens tjänst 8 234 miljoner 2018.

Radio- och TV-avgiften höjs vid nyår med 60 kronor om året. Avgiften höjdes även med 140 kronor 2015 och 124 kronor i år, efter att ha varit oförändrad sedan 2009. En förutsättning för att public service-bolagen ska få en 2-procentig uppräkning är att antalet radio- och TV-avgifter inte minskar i någon större omfattning, enligt det beslut som togs inför den nuvarande tillståndsperioden (2014-2019). Antalet betalande hushåll gick ned med 0,5 procent under 2016. Året innan var minskningen 1,6 procent.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share