Sven Wollter fälldes

Sven Wollter kommenterade ombyggnationen av Slussen i Stockholm i P4-programmet Wollter & Röör. Ställningstagandet var så långtgående och värderande att det stred mot kravet på opartiskhet, menar granskningsnämnden för radio och TV. Därför fälls programmet av nämnden.

Granskningsnämnden friade däremot ett humorinslag i P4 Sjuhärad. I programmet Borås – Mitt i smeten med Mikael Olmås sändes ett inslag om att kungen hade abdikerat. Nämnden tycker dock att det var tillräckligt tydligt att inslaget var humoristiskt och fäller det därför inte.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share