Sven Wollter fälldes

Sven Wollter kommenterade ombyggnationen av Slussen i Stockholm i P4-programmet Wollter & Röör. Ställningstagandet var så långtgående och värderande att det stred mot kravet på opartiskhet, menar granskningsnämnden för radio och TV. Därför fälls programmet av nämnden.

Granskningsnämnden friade däremot ett humorinslag i P4 Sjuhärad. I programmet Borås – Mitt i smeten med Mikael Olmås sändes ett inslag om att kungen hade abdikerat. Nämnden tycker dock att det var tillräckligt tydligt att inslaget var humoristiskt och fäller det därför inte.

Share