Sture Nordh leder public service-kommittén

Sture Nordh, tidigare ordförande i TCO, får i uppdrag att leda den kommitté som ska hitta ett nytt sätt att finansiera public service.

I kommittén sitter även riksdagsledamöterna Angelica Bengtsson (SD), Rossana Dinamarca (V), Jan Ericson (M), Erik Ezelius (S), Ida Karkiainen (S), Olof Lavesson (M), Per Lodenius (C) och Niclas Malmberg (MP), den tidigare riksdagsledamoten Olle Wästberg (L) samt Martin Kyngäs (KD), som är ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Gävle.

Kommittén, som får namnet ”Radio och TV i allmänhetens tjänst”, ska vara klar med sitt arbete 30 september. Ett av uppdragen är att ta fram ett nytt system för hur public service ska finansieras. Finansieringen ska vara långsiktigt hållbar och solidarisk och dessutom ska den ge programföretagen ”förutsättningar att utveckla en oberoende verksamhet av hög kvalitet och relevans i det moderna medielandskapet”.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share