STIM-s VD Kenth Muldin avgår

kenthmuldinKenth Muldin avgår som VD för upphovsrättsorganisationen STIM, efter en överenskommelse med styrelsen.

I ett pressmeddelande skriver STIM att det ”sedan en tid står klart att STIM-s styrelse och Kenth Muldin gör olika bedömningar om vilken strategisk inriktning STIM bör ha för att möta de nya utmaningar organisationen står inför”.

Kenth Muldin har varit VD på STIM sedan 2003 och var innan dess chefsjurist och vice VD.

”Kenth Muldin är arkitekten bakom det moderna STIM och har försett STIM med plattformar och internationella kontaktytor organisationen tidigare saknat. Jag är tacksam över att en så briljant person som Kenth Muldin tjänat STIM under så lång tid och ser samtidigt fram emot att rusta STIM för nya utmaningar” säger STIM-s styrelseordförande Kjell-Åke Hamrén.

Kenth Muldin omvaldes förra året som styrelseordförande i CISAC, som är en samarbetsorganisation för upphovsrättsorganisationer från hela världen.

Share