Staffan Rosell om regeringen: ”De har varit dåliga på att lyssna”

Staffan Rosell, VD på Bauer Media, kritiserar regeringens förslag om reklamradion.

Staffan Rosell, VD på Bauer Media, kritiserar regeringens förslag om reklamradion.

Bauer Media har låtit det ekonomiska konsultbolaget Copenhagen Economics ta fram en konsekvensrapport om regeringens reklamradioproposition.

”Regeringen har slarvat och kommit med ett förslag utan konsekvensanalys. Därför har vi gått till ett välrenommerat företag för att göra en sådan” säger Staffan Rosell, som är VD för Bauer Media.

”Vi talade om för regeringen vad vi tycker redan i oktober förra året. Vi tycker att vi har varit ute i god tid. Vi har även träffat de båda myndigheterna (MPRT och PTS), men ingenting har ändrats. Vi tycker att regeringen har varit dåliga på att lyssna och att de har ignorerat konsekvenserna. Då har vi försökt ta fram fakta och vi tycker att rapporten bekräftar att vi har haft rätt” fortsätter Staffan Rosell.

Regeringens proposition innebär att det blir tre rikstäckande FM-nätverk för reklamradion plus lokala och regionala frekvenser. Inget företag ska få äga flera tillstånd i samma områden om det skadar konkurrensen eller mångfalden. Inte heller ska stationer få samarbeta. Det innebär, menar Bauer Media, att det blir svårt att få lönsamhet. Regional radio är också svår att få att gå runt utan nationell samarbetspartner, enligt företaget.

”Om vi tittar oss omkring i vår omvärld kan vi konstatera att i länder med Sveriges befolkning eller mindre finns det inget exempel på att tre bolag kan bedriva radioverksamhet med lönsamhet. I Finland är det vi och Sanoma kvar, i Norge vi och MTG och i Danmark är det bara vi som bedriver nationell reklamradio” säger Staffan Rosell.

”Man kan även titta på radions omsättning på 800 miljoner. Om man har tre jämstora bolag får de 250-300 mljoner var och det är nog helt enkelt för lite för att någon ska bli lönsam. Tvärtemot regeringens syfte att skapa en attraktiv marknad bygger man nu höga hinder” fortsätter Staffan Rosell.

Bauer Media försöker nu sprida sin kritik mot propositionen till så många som möjligt. Bland annat har företaget löpande kontakter med politiker och myndigheter. I helgen skrev Bauer tillsammans med sina samarbetspartners NRJ, Mittmedia, NTM och VK en debattartikel i Dagens Industri. I artikeln skriver de att det vore bättre för branschen om dagens lokala tillstånd behålls istället för att skapa tre nya nationella tillstånd.

Staffan Rosell säger att det är omöjligt att säga om man lyckas få riksdagen att gå emot regeringens förslag. Det finns enligt honom två alternativ om lagen inte går igenom: att de nuvarande tillstånden förlängs eller att de utlyses på nytt enligt den lagstiftning som gäller nu.

Till skillnad från Bauer har konkurrenten MTG välkomnat regeringens proposition.

Mer:
Ladda ned Bauer-rapporten här.

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    Sedan 20 år tillbaka har de lokala FM tillstånden bara blivit 3- 4 nätverk. Detta har begränsat möjligheten att sända 100 % lokalradio idag. Samma gäller de lokala tillstånden i DAB+ = 34 områden där dessa skall användas för nationell radio, inte 100 % lokalradio. Detta har begränsat friheten att sända lokalt.