SR:s programenhet organiseras om

Sofia Wadensjö Karén, programdirektör på Sveriges Radio. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio.

Som en första del i Sveriges Radios sparpaket på 200-250 miljoner kronor görs förändringar i ledningsstrukturen för Programhenheten. Det skriver programdirektören Sofia Wadensjö Karén i ett inlägg på Sveriges Radio-bloggen.

”Bland annat ska beställarsidan och själva produktionen framöver jobba tätare ihop och sitta tillsammans i programledningen. På så vis får en ny programledning bättre helhetsöverblick och kan hålla högre tempo och fatta snabbare beslut” skriver Sofia Wadensjö Karén.

”Nytt är även ett tydligare utvecklingsfokus på både on demand (våra poddar) och linjärt (våra kanaler). Genom att vi nu renodlar dessa områden och tydliggör ansvaret för on demand respektive linjärt fokuserar vi kraftfullt på båda dessa viktiga erbjudanden” fortsätter Sofia Wadensjö Karén.

En annan förändring är att det skapas en division för allt lokalt innehåll och en riksdivision där i princip allt innehåll som sänds över hela landet samlas.

Kvar i programledningen blir cheferna för Ekot och Produkt- och tjänsteutveckling. Den nya ledningen kommer att innehålla färre roller än i den nuvarande organisationen och många roller kommer att förändras. Den nya organisationen påverkar även ett antal roller direkt under programenheten.

I nästa steg blir det en översyn av hela organisationen och hur den ska vara bemannad.

”Vi kommer att bli tvungna att göra tuffa prioriteringar som kommer att påverka både våra anställda och vårt utbud. Exakt hur är för tidigt att säga men målsättningen är att den nya organisationen sjösätts den 1 april nästa år” skriver Sofia Wadensjö Karén.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share