SR sänder direkt från mobilen

Sveriges Radio har utvecklat en metod att genomföra hela direktsändningar från en mobil.

Sedan tidigare använder SR-s journalister appar som Report-it Live och Lucy Live för att kunna medverka i sändningar via sina mobiltelefoner. Nu blir det möjligt att sköta en hel sändning från mobilen.

Som en del av projektet ”Nästa Generations Radiohus” kommer P4 Väst att göra en första pilotinstallation.

”Tack vare nya lösningar för fjärrstyrning av utrustning och transport av ljud i nätverk kommer P4 Väst att få tillgång till en ny sändningsutrustning som gör att hela eller delar av deras programutbud kan sändas enbart med hjälp av en smartphone eller en surfplatta” skriver Lars Hedh, som är chef för metod- och teknikutveckling på Sveriges Radio, på SR-bloggen Medieormen.

Den nya sändningsmetoden har tagits fram av en intern grupp på SR tillsammans med tillverkare. Målet är att P4 Väst ska vara igång med den nya plattformen i månadsskiftet november/december. Därefter kommer systemet vidareutvecklas och installeras på P4 Sjuhärad.

Se en informationsvideo om Nästa Generations Radiohus på engelska nedan.

 

Share