SR-s programenhet omorganiseras

Det är nu klart hur Sveriges Rados programenhet ska fungera efter nyår.

En av de stora förändringarna är att de lokala kanalerna delas upp i sex distrikt, med varsin chef som får ansvar för budget, beställningar och utveckling. Även programproduktionen i Stockholm organiseras om.

”Genom att föra samman redaktioner och lokala kanaler med varandra i ett närmare samarbete, kan vi utveckla både de program och nyheter som görs idag – och dessutom genom kreativa samtal, möten och samarbeten komma fram till framtidens produktioner” skriver enhetens chef Björn Löfdahl i Radiotidningen.

I Stockholm förs SR Musik och Berwaldhallen in under ett nytt musikområde. Samtidigt bildar kulturredaktionen, delar av samhällsredaktionen, Radioteatern och den nya underhållningsredaktionen ett gemensamt område, med en chef som även ska fungera som ställföreträdande programdirektör.

P3-s produktion i Stockholm och SR Metropol hamnar under Radio Stockholm, på samma sätt som P3-programmen i Göteborg och Malmö redan görs i den lokala organisationen.

Chefsskapet för vetenskapsredaktionen förs till Uppsala och trafikredaktionen hamnar i området Mälardalen. Utsändningsavdelningen slås ihop med produktionsteknik och avdelningen Nya Medier blir Digitala Medier, med ansvar för alla digitala plattformar.

Programenheten får samtidigt en omfattande ledningsgrupp med chefer från alla producerande enheter och andra centrala chefer.

Utanför Stockholm delas verksamheten in i följande sex områden: Norr (Norrbotten, Sameradion, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland), Mitt (Dalarna, Värmland, Örebro och Gävleborg), Mälardalen (Stockholm, Gotland, Västmanland, Sörmland, Uppland och Trafikredaktionen), Sydost (Östergötland, Kalmar, Jönköping och Kronoberg), Väst (Göteborg, Väst, Sjuhärad och Skaraborg) och slutligen Syd (Malmö, Kristianstad, Blekinge och Halland).

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share