SR om DAB: ”Vi fortsätter som idag”

Jan Petersson, strategichef på Sveriges Radio.

Sveriges Radio gör inga förändringar av DAB-nätets täckning eller kanalutbud efter att det nya sändningstillståndet börjar gälla vid nyår. Den ansökan om ett nationellt DAB-tillstånd som bolaget har skickat in är en ”förberedelse för eventuella politiska beslut om digital radio”.

”Vårt sändningstillstånd för digitala sändningar går ut och vi ansöker nu om att fortsätta som idag. Om det senare blir aktuellt att utöka sändningar så vill vi att den möjligheten slås fast i det nya sändningstillståndet. Så detta ska ses som en förberedelse för eventuella politiska beslut om digital radio” säger Jan Petersson, som är strategichef med ansvar för samhällskontakter.

SR fortsätter att sända de sex kanalerna P1, P2, P3 Din Gata, P4 Stockholm, P7 Sisuradio och Knattekanalen på DAB även efter nyår.

”Vi gör inga förändringar i utbudet, men vi kommer kontinuerligt att se över det” säger Jan Petersson.

Vid halvårsskiftet lade Sveriges Radio ned de tre musikkanalerna P2 Klassiskt, P2 Världen och P3 Star. I DAB-nätet ersattes de av P2, P3 Din Gata och P4 Stockholm. Samtidigt övergick SR från den ursprungliga versionen av DAB till DAB+, som ger utrymme för fler kanaler. SR sänder DAB i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrbotten.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share