SR-offensiv för digitalradion

svegforsbenkoSveriges Radio gör ett nytt utspel för digitalradion.

SR-s VD Mats Svegfors och vice VD Cilla Benkö ”vill på allvar ta upp diskussionen med regering och riksdag för att ta public service-radion in i den digitala framtiden”. Det skriver de i ett pressmeddelande.

Svegfors och Benkö pekar på att det i Danmark och Norge finns planer på en snabb stängning av FM-bandet. Danmarks Radio vill att FM-bandet släcks 2015 och i Norge kan ett beslut komma inom de närmaste månaderna.

”För oss som ledning för Sveriges Radio är en av huvudfrågorna hur vi tar med oss vår starka public service-radio in i den digitala framtiden. Vi tar nu på allvar upp diskussionen med regering och riksdag om digitalisering av radio. Det vore oförlåtligt om vi av räddhågsenhet och i brist på visioner missade de möjligheter som så uppenbart bara väntar på att utnyttjas” skriver Mats Svegfors och Cilla Benkö.

”Om vi inte inser att tiden har kommit för digitalisering också av radio och därmed fattar fel beslut eller inte fattar beslut alls riskerar vi att public service-radio förlorar sin starka position. Vi inom Sveriges Radio har ett stort ansvar för vad som nu händer. Men det är ett ansvar som vi i allra högsta grad delar med regering och riksdag. Hela vår planering inom Sveriges Radio bygger dessutom på att vi går hand i hand med de kommersiella aktörerna. Det ligger också i vårt intresse att vi har en stark samlad radiobransch i Sverige” fortsätter de.

Med ett beslut om utbyggnad av digital radio skulle 95 procent av radiolyssnarna inom ett år kunna få uppemot 20 rikssända digitala radiokanaler, skriver Mats Svegfors och Cilla Benkö.

”På sikt kan det finnas utrymme för avsevärt många fler kanaler. Oanade möjligheter öppnas för att nå nya lyssnargrupper via nischkanaler i public service men också genom kommersiella nischade radiokanaler” avslutar de sitt uttalande.

Foto: Mattias Ahlm/SR och Stina Gullander/SR.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

2 Comments

 1. Roy

  Både dab+, drm, drm+ samt dab+ samt FM/AM skall vara kvar.
  Att släcka FM-bandet är att släcka ca 1000 FM-sändare i Sverige. varje sändare är en frihet att kunna använda ett lokalt program.
  Vi använder bara ca 5% av tilldelat band för digitalradio med dab+´/drm+DRM.
  L-bandet kan användas för snabbare bit och många kanaler.
  AM, kan användas till ca 50 frekvenser för drm.

 2. Roy

  Tillägg; NRK, DR, SR bestämmer inte om FM-bandet skall släckas i respektive länder.Vill någon sända i FM-bandet, så skall det inte nekas från någon myndighet. tillstånd skall lysas ut även i FM-bandet. Prioritera DRM+ sändningar i band l och ll.