SR kräver politiskt beslut om digitalradion

Sveriges Radio vill ha en satsning på digitalradio med tekniken DAB+ och att reklamradion finns med. Men enligt SR måste flera saker lösas innan projektet kan sättas igång.

Sveriges Radio har, liksom reklamradion, PTS, Teracom och tre privatpersoner, lämnat synpunkter på den strategi för kommersiell digitalradio som tagits fram av Myndigheten för radio och TV. Sveriges Radio upprepar sina krav på extrapengar till parallellsändningar och på ett politiskt beslut i frågan.

I mars inleddes arbetet med en ”kontrollstation” mitt i tillståndsperioden för public service. Sveriges Radio tog fram en avsiktsförklaring och citerar ett stycke i synpunkterna till digitalradiostrategin.

”Det är ingen fråga som kan överlämnas till marknaden, radiobranschens aktörer och konsumenterna. Ett avgörande beslut om övergång till digitalradio, genom att ett nytt marknät byggs, kan endast fattas utifrån ett övergripande perspektiv av regering och riksdag” skriver SR.

En annan förutsättning för en satsning på digitalradion är att utbyggnaden planeras tillsammans med reklamradion. Det försvåras av att Sveriges Radio bara har tillstånd att sända digitalt i fyra områden – Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Dessutom behöver SR tid att planera inför ett byte av teknik från DAB till DAB+. I regeringens ”kontrollstation” ingår bland annat radiodigitaliseringen som en fråga. Men några samtal om digitalradion har ännu inte förts, skriver Sveriges Radio.

Ladda ned Sveriges Radios synpunkter i PDF-format här.

Share