SR får fortsätta sända DAB+ i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrbotten

Regeringen ger Sveriges Radio fortsatt tillstånd att sända DAB+ i områdena Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrbotten. Däremot får SR inte bygga ut DAB-nätet utan att först söka nytt tillstånd från regeringen.

Tillståndet för DAB+ gäller från nyår till utgången av 2025. SR får sända upp till tio kanaler.

I november ansökte SR om ett nationellt tillstånd för DAB+, som en förberedelse för ett eventuellt politiskt beslut att gå över till digitalradio. SR skrev i ansökan att det krävs extra tillskott för att bygga ut sändningarna.

Regeringen har nu beslutat att det krävs en ny ansökan från SR för att få utöka DAB+ till nya regioner.

”SR bör ha möjlighet att sända digital ljudradio i samma omfattning som idag, i enlighet med regeringens bedömning i propositionen Ett modernt public service nära publiken. För det fall att SR mot bakgrund av utvecklingen på radiomarknaden under tillståndsperioden vill utöka sändningarna till ytterligare områden kan SR ansöka om kompletterande sändningstillstånd hos regeringen” skriver kulturminister Amanda Lind.

SR sänder idag sex kanaler i DAB+-nätet: P1, P2, P3 Din Gata, P4 Stockholm, P7 Sisuradio och Radioapans knattekanal. Det finns alltså utrymme för ytterligare fyra kanaler i tillståndet. Exempelvis skulle P3, P4 Plus och P6 kunna få DAB+-distribution. 

Mer:
Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Radio AB med rätt att sända digital ljudradio (PDF)

Share