NENT får mångfaldschef

Mohamud Osman. Foto: NENT Group.

NENT Group inför den nya chefsposten head of diversity & inclusion.

Mohamud Osman, som tillträder uppdraget idag, ska som NENT-s första mångfaldschef ta fram en ny långsiktig strategi för EDI (equality, diversity & inclusion) som ska integreras med koncernens affärsstrategi. Han har sju års erfarenhet som EDI-strateg och rådgivare till några av Skandinaviens största bolag och kommer senast från Close The Gap.

”Jämställdhet, mångfald och inkludering gör en arbetsplats bättre och företag mer framgångsrika. Konkurrensen inom dagens underhållningsindustri är extremt hård, och en nyckel till ökad kreativitet och tillväxt är förmågan att föra samman olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder” säger Mohamud Osman.

”Jag kommer att arbeta med NENT Groups talangfulla team för att attrahera, motivera och behålla de allra bästa människorna i branschen samtidigt som vi fullt ut implementerar företagets värderingar – bravery, equality, appreciation och trust – i en stimulerande och engagerande företagskultur. NENT är en fantastisk organisation med bra människor och produkter som har en positiv påverkan varje dag. Jag ser fram emot att hjälpa NENT Group leverera enligt sina spännande ambitioner” fortsätter Mohamud Osman.

Mohamud Osman ingår i företagets people & culture-funktion och rapporterar till Sahar Kupersmidt, som är chief people & culture officer.

”På NENT Group utgår vi från människor i allt vi gör. Vi bygger en kultur formad av tydliga värderingar som arbetats fram av våra anställda och som möjliggör för oss alla att vara oss själva, att utvecklas och att nå vår fulla potential. Som vår första head of diversity & inclusion någonsin kommer Mohamud med sin kompetens och passion inspirera oss att bli en organisation som håller allra högsta standard både som ledande leverantör av underhållning och som arbetsgivare” säger Sahar Kupersmidt.

Share