SR bygger ut korrespondentnätet

Svegfors_Benko_1255Sveriges Radio har redan Nordens största nät av utrikeskorrespondenter. Nu skaffar SR ytterligare tre korrespondenter, med en tyngdpunkt på Europa. Dessutom satsar SR på mobila reportrar på de 25 lokala kanalerna, nya kulturprogram och på kulturreportrar utanför Stockholm.

Det skriver Sveriges Radios VD Mats Svegfors och vice VD Cilla Benkö i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Det är det nya sändningstillståndet för 2010-2013 och den extra stora höjningen av anslaget nästa år (3 istället för 2 procent) som gör satsningarna möjliga, enligt Mats Svegfors och Cilla Benkö. Dessutom pekar de på den moderna teknikens roll i radioproduktionen.

Svegfors och Benkö kommenterar en debattartikel från Tidningsutgivarnas VD Anna Serner, som uppmanade de traditionella medierna till ”en rejäl produktutveckling”.

”Tidningarnas problem är inte att vi gör radio på nätet eller att Sveriges Television gör TV via nätet. Problemet är att reklamlogiken ser annorlunda ut på nätet än i en tryckt tidning eller i tablåbunden TV” skriver de.

Mats Svegfors och Cilla Benkö nämner också den debatt om public service som uppstått i Storbritannien efter James Murdochs angrepp på BBC i ett tal på TV-festivalen i Edinburgh.

”Vi har mött tämligen lite av den Murdochska aggressiviteten mot public service i Sverige. Men den har funnits under ytan. Politiker har ställt den bekymrade frågan: kan vi verkligen medverka till att säkra förutsättningarna för stark public service när de kommersiella aktörerna har det så tufft?” skriver de.

”Svaret är rätt självklart: hela den modell som public service representerar är synnerligen framgångsrik. Den publicistiska rollen blir inte mindre viktig när de kommersiella tvingas spara. Det är precis tvärtom” avslutar de artikeln.

Foto: Mattias Ahlm/SR.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. P1-lyssnare

    I somras satt korrar i Stockholm och låtsades fara runt i Europa: förnyelse kallades det. Är det här mer i samma stil? Mobila reportrar som rör sig från studio till studio och låtsas vara någon annanstans?