Sociala medier minskar radiolyssnandet

Det ökande användandet av sociala medier gör att radiolyssnandet minskar bland 15 till 24-åringarna, enligt den årliga Mediebarometern från Nordicom på Göteborgs universitet.

Sedan förra året har de sociala mediernas räckvidd stigit från 26 till 35 procent, vilket innebär att de går förbi de traditionella medierna på webben som når 28 procent. I åldersgruppen 15-24 använder åtta av tio sociala medier, vilket enligt Nordicom bland annat har drabbat radiolyssnandet.

Radion är med en daglig räckvidd på 70 procent det tredje största mediet, efter TV (86 procent) och dagstidningar (75) men före internet (68). Sedan toppnoteringen 1997, då 82 procent lyssnade på radio en genomsnittlig dag, har radion rasat med 12 procentenheter.

Totalt ägnar svenskarna 6 timmar om dagen till olika medier. Av det står radion för 24 procent, vilket bara slås av TV-s 27 procent. Internet har 22 procent av mediekonsumtionen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share