Simon Gooch och Gabriel Byström invalda i EBU-kommittéer

Gabriel Byström.
Foto: Sveriges Radio.

De två Sveriges Radio-medarbetarna Simon Gooch och Gabriel Byström har valts in i varsin EBU-kommitté.

Simon Gooch, som är innovationsdirektör på SR, tar plats i Digital Steering Committee, som sedan 2015 arbetar med att stötta den digitala utvecklingen i EBU-s medlemsbolag.

Gabriel Byström, som är senior strateg, har valts in i Radio Committee, som sysslar med strategiska framtidsfrågor för den europeiska radiomarknaden.

Båda valdes på 2018 EBU Media Summit i Bryssel.

Share