Simon Gooch leder musikanalysen på SR

Simon Gooch får nytt uppdrag på SR. Foto: Martina Holmberg/Sveriges Radio.

Simon Gooch, som senast varit analyschef på Sveriges Radio, får ett nytt uppdrag inom bolaget. Han får ansvar för SR-s musikanalysarbete och ska fungera som en brygga mellan de kanalansvariga och redaktionen på SR Musik.

Tanken med den nya tjänsten är att tyddliggöra musikens roll i utbudet. Till att börja med kommer Simon Gooch att fokusera på musikutbudet i P3 i samband med kanalens omgörning. Sedan vidgas perspektivet till det samlade musikutbudet inom Sveriges Radio – både på FM och på digitala plattformar.

Simon Gooch har en bakgrund som musikjournalist, DJ och konsert- och festivalarrangör. Han kom till Bauer Medias svenska verksamhet 2007, blev två år senare chef för avdelningen Nya Medier och sedan digital media director. 2016 rekryterades han till Sveriges Radio som innovationsdirektör och övergick sedan till uppdraget som analyschef.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share