Schweiz senarelägger FM-släckning till slutet av 2024

Schweiz ska stänga ned FM-sändningarna i slutet av 2024. Det innebär att radiobranschen i landet återgår till den ursprungliga planen för digitaliseringen av radiomediet.

2014 tog radiobranschen beslut om att gå över helt till digitala sändningar senast vid utgången av 2024. Två av de 44 privata radiobolagen röstade dock nej till förslaget. Förra året snabbades nedsläckningen på, så att public service-bolaget SRG SSR skulle lämna FM i augusti 2022 och den kommersiella radion i januari 2023.

Den senaste tiden har debatten om FM-nätets framtid intensifierats. Radioentreprenören Roger Schawinski har lyckats samla ihop tillräckligt med underskrifter (60 000) för att driva igenom en folkomröstning om FM-nedsläckningen. Dessutom finns nu ett större motstånd i den franskspråkiga radiobranschen, medan radiobolagen i övriga landet vill släcka ned tidigare än 2024.

I slutet av förra året var tre fjärdedelar av lyssnandet digitalt (DAB 41 procent och internet/TV 32 procent), medan FM står för 27 procent av lyssnandet. 13 procent av lyssnarna använder fortfarande enbart FM.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share