Schweiz: FM kan släckas 2022 och 2023

En branschkommitté i Schweiz har tagit fram ett förslag som innebär att public service-radion lämnar FM-bandet i augusti 2022, medan den kommersiella radion blir heldigital i januari 2023.

För att förslaget ska bli verklighet krävs att det i slutet av november stöds av en majoritet av medlemmarna i branschorganisationerna Verband Schweizer Privatradios, Union Romande des Radios Régionales och Union nicht-gewinnorientierter Lokalradios. Public service-bolaget SRG har redan godkänt tidsplanen. Om nedsläckningen blir av blir Schweiz det andra landet i världen, efter Norge, att helt digitalisera radiomediet.

DAB+ står numera för 32 procent av radiolyssnandet i Schweiz. Lika mycket lyssnande sker via internet och kabelnät. FM har minskat till 29 procent och det är bara 12 procent av befolkningen som enbart lyssnar på FM.

Share