SBS Radio testar DAB+

SBS Radio har inlett provsändningar med digitalradiostandarden DAB+ i Stockholm. På en egen multiplex (12A) hörs nu tre av företagets radiostationer. En av stationerna finns i två versioner med olika ljudkvalitet.

”Vi provsänder Mix Megapol, Radio 107.5 och Rockklassiker i egen regi. Vi vill testa tekniken och bilda oss en uppfattning kring vilka kvaliteter man bör sända med etcetera” säger Jakob Gravestam, som är group marketing director på SBS Radio.

12A är den tredje DAB-multiplexen som tas i drift i Stockholm. På 12B finns sedan 1995 Sveriges Radios kanaler, medan 12D används av Teracom för försökssändningar med DAB+.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Roy

    Tror SBS att de har företräde på ett dab+ tillstånd i mux 12A, den länstäckande muxen??
    DAB+ är helt nya frekvenser, täckningsområden, modulation och har inget med FM tillstånden att göra, eller ger något förträde.