"Sänkning av koncessionsavgifterna nödvändig"

Både reklamradion och Sveriges Radio behöver resurstillskott för att kunna klara en satsning på digitalradio. Det skriver reklamradions branschorganisation RAB i ett nyhetsbrev.

RAB välkomnar att public service-utredningen vill överväga sänkta koncessionsavgifter för den kommersiella radion för att få igång digitalradiosatsningen. Men RAB påpekar att utredaren Martin Holmgren har lagt fram samma förslag tidigare, utan att ha fått politiskt stöd.

”För det första är en sänkning av koncessionsavgifterna helt nödvändig om den kommersiella radio ska kunna göra en digitalradiosatsning. För det andra så har utredaren lagt fram det förslaget tidigare utan att ha fått regering och riksdag med sig. Vi är överens med SR om att det är orealistiskt att tro på en digitalradiosatsning utan resurstillskott för både den kommersiella radion och SR” skriver RAB i nyhetsbrevet.

RAB välkomnar även förslaget om förhandsprövning av nya tjänster inom public service, men organisationen är kritisk mot att kommittén inte har formulerat ett tydligare public service-uppdrag.

”Det innebär att public service i praktiken själva får fortsätta definiera sitt uppdrag. Detta fungerade bra så länge det inte fanns andra aktörer på marknaden. Dagens konkurrenssituation kräver dock att public service har ett tydligt definierat uppdrag och avgränsningar” skriver RAB.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share