Sammanslagning av SR, SVT och UR ”bör utredas”

Medieutredningen vill att en sammanslagning av Sveriges Radio, SVT och UR ska utredas inför nästa tillståndsperiod.

Enligt SVT kan en sammanslagning ge 45-60 miljoner i besparingar om året – framförallt inom administration och teknik. Men till skillnad från SVT är både Sveriges Radio och UR emot förslaget.

”Organisationfrågan behöver inte vara avgörande för de offentligt finansierade mediernas framtid, men enligt Medieutredningen vore det oklokt och kontraproduktivt om inte den utredning som ska se över villkoren för en ny tillståndsperiod även prövade andra organisationslösningar” skriver Medieutredningen.

”Principen som kan sägas gälla i dag är ett bolag för radiosändningar, ett för TV-sändningar och ett för utbildning/folkbildning. Med tanke på den hastiga tekniska utvecklingen skulle den principen redan i dag ha kunnat resultera i ett separat bolag för mobiltjänster och ytterligare ett för program och tjänster i surfplattor. I stället har de gamla programbolagen omfamnat de nya möjligheterna inom ramen för sina befintliga verksamheter” fortsätter utredningen.

Inför nästa tillståndsperiod bör det även undersökas om public service-bolagen kan bli mer oberoende genom att placera dem direkt under riksdagen eller skapa en ”självständig instans som oberoende buffert mellan politiken och det nya bolaget”.

När det gäller finansieringen av public service ser Medieutredningen skatt och en ”allmän medievgift” som möjliga alternativ som bör utredas.

Ett gemensamt medieetiskt system, där även public service-bolagen ingår, ska kunna ersätta det nuvarande. Utredningen tar också upp förhandsprövningen av nya tjänster, som om nödvändigt ska skärpas. Konkurrensverket ska undersöka konkurrensen mellan public service och kommersiella medier. Utredningen tycker slutligen att public service-bolagens tillståndsperioder bör kortas till fyra och år och att det är ”angeläget att följa upp kraven på en restriktiv hållning i fråga om sponsring i SVT”.

Promemorian från Medieutredningen finns som PDF här.

Share