Sameradion och SVT Sápmi delar nyhetsdesk

För drygt ett år sedan flyttade Sameradion och SVT Sápmi ihop i gemensamma lokaler i Kiruna. Nu ska de även dela nyhetsdesk.

”Syftet är att säkra nyhetsutbudet till publiken. Med en gemensam nyhetsdesk kan vi samordna lång- och korttidsplaneringen på ett bättre sätt och organisera arbetet så att publiceringsvägarna till de olika plattformarna både blir kortare och snabbare” säger Per-Johannes Marainen på SVT Sápmi till SVT-s interntidning Vi på TV.

Målet är att den gemensamma nyhetsdesken ska vara i funktion före sommaren.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share