MP vill grundlagsskydda public service

niclasmalmberg

Miljöpartiet vill skriva in oberoendet för public service-verksamheten i grundlagen. Det säger partiets mediepolitiska talespoerson Niclas Malmberg.

Public service debatteras i riksdagen i morgon onsdag. Bland annat tas motioner upp om att avskaffa radio- och TV-avgiften. Niclas Malmberg nämner även utvecklingen i Polen, där regeringen begränsar oberoendet för publci service.

”Liknande politiska strömningar finns i Sverige. Vi måste därför börja diskutera om vi bör grundlagssäkra public service oberoende, så att inte ett enkelt riksdagsbeslut kan omvandla public service till en regeringsstyrd progagandatelevision” säger Niclas Malmberg.

Som exempel på förslag att begränsa oberoendet pekar Niclas Malmberg på Sverigedemokraternas motion om att SVT inte ska tillåtas att göra program som lika gärna kunde sändas i privata TV-kanaler. Enligt Malmberg skulle principen kunna innebära att även nyhetsprogram försvann från SVT. I referensgruppen till medieutredningen har SD dessutom föreslagit att det införs en karenstid för personer som rekryteras till SVT från politiskt färgade dagstidningar.

”När Sverigedemokraterna vill stoppa journalister från att kunna anställas av SVT på grund av att de kommer från tidningar som Upsala Nya Tidning eller Aftonbladet, har vi en mycket farlig politisk utveckling som vi måste vaccinera oss emot, och ett sådant vaccin mot politisk styrning av programbolagen skulle kunna vara att grundlagsskydda oberoendet” fortsätter Niclas Malmberg.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share