Riksrevisionen: Behåll FM

margaretaaberg

Riksrevisionen presenterade idag sin granskning av digitalradiofrågan i en rapport och i en debattartikel av riksrevisorn Margareta Åberg i Dagens Nyheter.

Myndigheten anser att det finns betydande risker med den planerade övergången till marksänd digitalradio. Ett antal frågor behöver därför besvaras innan ett eventuellt beslut att släcka FM-nätet fattas.

Trots att flera utredningar har gjorts har regeringen inte förberett övergången till digitalradio tillräckligt allsidigt och grundligt, enligt Riksrevisionen. Direktiven till utredningar och expertmyndigheter har varit för snävt formulerade och begränsade. Bland annat har de inte tagit hänsyn till teknikutvecklingen, som gör att webbradio kan bli ett alternativ till DAB+-tekniken, särskilt om den kombineras med FM-radio.

Riksrevisionen saknar ett samhällsekonomiskt perspektiv i analysen av övergången. Radiobranschen, som har intresse i att bevara den marksända radion, har enligt myndigheten fått definiera problembilden. Istället borde andra aktörer ha fått bidra.

Andra problem med hanteringen av digitalradiofrågan är att lyssnarnas behov inte har tagits upp och att tidigare utredningar har överskattat lyssnarnas benägenhet att köpa nya radioapparater. Dessutom har utredningarna överskattat den yttäckning som DAB+ ger, enligt Riksrevisionen. Detta gör att investeringen ”troligen blir avsevärt högre än beräkningarna som finns i dag”.

Riksrevisionen har gjort en samhällsekonomisk skattning och kommer fram till att övergången medför stora samhällsekonomiska risker. ”Det är tveksamt om investeringen kan bli lönsam ens efter 50 år. Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen är det inte sannolikt att DAB+-radio kommer att vara rådande lika lång tid som FM-nätet har varit dominerande” skriver Riksrevisionen i debattartikeln.

Frekvensresurserna tas också upp av Riksrevisionen. De frekvenser som är avsatta för DAB+ kan ha högt alternativt värde för andra områden. Däremot har FM-bandet ett litet alternativt värde. Det är, enligt Riksrevisionen, därför tveksamt om det är förenligt med god hushållning av de gemensamma resurserna att flytta radion från FM till DAB.

Riksrevisionens slutsats är att det ”framstår som rimligt att behålla FM-nätet där alla lyssnare, oavsett ekonomiska resurser, kan fortsätta att lyssna på radio”.

riksrevisionendab

Ladda ned Riksrevisionens rapport här (PDF).

Teknisk-ekonomisk analys från KTH här (PDF).

Samhällsekonomisk analys av Mats Bergman och Johan Stennek här (PDF).

Share

One Comment

  1. marre69

    Hehehe snacka om käftsmäll! Riksrevisionen har lyckats sammanfatta det här på ett väldigt bra sätt. Det här har påpekats gång på gång utan att någon lyssnat.