Riksdagsdebatt om radio i dag

Regeringens förslag till en ny radio- och TV-lag debatteras i riksdagen idag, med en omröstning i morgon tisdag. Oppositionen är kritisk till många av förändringarna.

För reklamradion innebär den nya lagen borttagna innehållskrav och mer liberala regler kring reklam och sponsring. Tillstånden blir åttaåriga och ges genom ett slutet anbudsförfarande. De nuvarande tillstånden förlängs i ytterligare en period, men kommer från 2018 att fördelas med den nya metoden. Regeringen har tidigare lovat en sänkning av koncessionsavgifterna som kompensation för att reklamradion inte längre får sina tillstånd automatiskt förlängda. Men den reformen har skjutits på framtiden.

Med den nya lagen får andra än Sveriges Radio möjlighet att sända digitalradio. De två stora reklamradiobolagen MTG Radio och SBS Radio har dock sagt att de inte har råd med en sådan satsning, med hänvisning till den uteblivna avgiftssänkningen.

Närradion kan ansöka om större sändningsområden och dessutom tas ”riksförbudet” bort, vilket gör att närradiostationer kan sända program från andra stationer. Slutligen slås Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden ihop till Myndigheten för radio och TV, ett förslag som fick kritik från Lagrådet.

Oppositionspartierna menar i en gemensam motion att regeringens förslag inte kommer att främja utvecklingen av digitalradion och vill ha en fortsatt dialog med branschen. Det slutna anbudsförfarandet riskerar att leda till att bara kapitalstarka aktörer får tillstånd, skriver de vidare. De rödgröna vill stoppa den nya mediemyndigheten och behålla närradions riksförbud. Dessutom riktar oppositionen kritik mot att nya reklamradiofrekvenser kommer att fördelas redan i höst, bara några veckor före valet.

Dagens riksdagsdebatter inleds 11.00 och sänds av SVT Forum på Kunskapskanalen. Det går även att se på SVT Play här och på riksdagens sajt här. Enligt riksdagens hemsida kommer Radio- och TV-lagen upp först efter 6 timmar och 40 minuter (alltså 17.40), vilket skulle betyda att debatten inte kommer med i TV-sändningen. Anmälda talare är Helena Petersson (S), Marianne Berg (V), Mikael Johansson (MP), Anna Tenje (M), Stefan Tornberg (C), Helena Bargholtz (FP) och Ingvar Svensson (KD). Voteringen är planerad till 15.00 i morgon tisdag.

Propositionen finns som PDF-dokument här och oppositionspartiernas motion här.

Läs mer om debatten i Radionytts bevakning på Twitter.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

2 Comments

  1. Roy

    Regeringen har aldrig lovat sänkta avgifter, det var bara ett av massor av förslag. Förslag på nya frekvenser skall vara inne 31 augusti till myndigheten och sedan lysas ut, prövas, delas ut, m.m. och det blir inte klart före valet.

  2. Roy

    Sändningar i L-bandet för dab+ kan påbörjas direkt efter 1 augusti i ca 90 områden och 12+ kanaler i varje område.