Reklamradions tillstånd förlängs till 2018

lagradsremissReklamradion får behålla sina tillstånd fram till juli 2018. Det framgår av regeringens lagrådsremiss om en ny radio- och TV-lag.

Lagrådsremissen följer därmed förslaget i utredningen 2008, men utökar förlängningsperioden från sex till åtta år. Tillstånden förnyas automatiskt och radiostationerna behöver alltså inte ansöka på nytt. Förlängningen gäller de tillstånd som delades ut under den tidigare lokalradiolagen, vilket berör 81 av de 89 tillstånd som finns i landet.

Däremot blir det ingen sänkning av koncessionsavgifterna till 45 000 kronor per år och tillstånd, som föreslogs av utredningen. Lagrådsremissen öppnar dock för en framtida sänkning. ”Vad gäller frågan om eventuellt sänkta avgifter avser regeringen att återkomma i 2011 års budgetproposition” står det i lagrådsremissen.

Krav på lokalt producerade program försvinner och samtidigt blir det fritt fram att ändra ägarförhållandena för en radiostation. Sponsringsreglerna ska liberaliseras.

Lediga frekvenser ska fördelas genom ett slutet anbudsförfarande. Vinner gör den som är villig att betala mest i ett engångsbelopp för en tillståndsperiod på åtta år. För att få en frekvens krävs dessutom ”finansiella och tekniska förutsättningar att bedriva sändningsverksamhet under hela tillståndsperioden”. De nya tillstånden kommer inte att förnyas automatiskt. Istället ska de utlysas på nytt inför varje tillståndsperiod. Detta gäller även de gamla tillstånden från och med 2018.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share