Reklamradions brev till kulturministern

staffanrosellchristermodigRadionytt publicerar nedan hela brevet från Staffan Rosell (SBS Radio) och Christer Modig (MTG Radio) till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

”Inom kort förväntas lagrådsremissen rörande slutbetänkandet (SOU 2008:96) om den kommersiella radion presenteras. Radiobranschen (RAB) har fortlöpande haft kontakt med kulturdepartementet m.fl. för att följa beredningen. Tyvärr har vi inte fått möjlighet att framföra våra synpunkter direkt till Dig, vilket vi beklagar. För den kommersiella radion blir resultatet av regeringens förslag av utomordentligt stor betydelse.

Vi har uppfattat oroväckande signaler om innehållet i det kommande förslaget från regeringen. Det gäller i första hand de ekonomiska villkoren och koncessionsavgifterna. Därför skriver vi till Dig för att klargöra konsekvenserna av en utebliven reformering av de ekonomiska villkoren för vår bransch.

Regeringen tillsatte utredningen för att bland annat belysa hur de ekonomiska villkoren för den kommersiella radion kan förbättras. Vi har även noterat att företrädare för alliansen vid flertalet tillfällen därefter offentligt har markerat betydelsen av förbättrade villkor för den kommersiella radion.

Vi vill med detta brev framhålla att de förändrade villkor som föreslås i utredningen inte handlar om att allmänt främja en bransch. Det handlar om att säkra överlevnaden för den kommersiella radion. Den allt hårdare konkurrensen på mediemarknaden, en accelererande teknikutveckling och vikande reklamintäkter, innebär avgörande utmaningar för den kommersiella radion. Om inte villkoren förbättras väsentligt kommer någon digitalisering inte att kunna påbörjas. Vidare är risken för minskad mångfald i etern med färre kommersiella radiokanaler överhängande, troligtvis redan under 2010.

När det gäller koncessionsavgifterna och deras påverkan på statsbudgeten vill vi poängtera att det är en felsyn att betrakta de cirka 130 miljoner kronor som i dagens system årligen tillför statskassan i form av koncessionsavgifter som ”säkra”. Om gamla sändningstillstånd inte bär sig kan de återlämnas till Radio och TV-verket. Radio och TV-verket kan då låta radioaktörer ansöka om sändningstillståndet på nytt. Sändningstillståndet har dock då omvandlats till ett så kallat nytt tillstånd som inbringar 40 000 kronor år och tillstånd.

Om dagens system för koncessionsavgifter inte reformeras är det sannolikt att en konsekvens blir att gamla tillstånd kommer att återlämnas och omvandlas till nya, med sjunkande intäkter för staten som följd.

Om å andra sidan utredningens förslag genomförs – och alldeles särskilt om våra krav på längre övergångsperiod och längre tillståndsperioder hörsammas – är det rimligt att föreställa sig att tillstånden kommer att bli attraktiva och inbringa betydande belopp till statskassan i samband med att dessa utauktioneras.

Vi hoppas att utgången av regeringens ambitiösa planer i början av mandatperioden för den kommersiella radion inte kommer att sluta i ett bakslag med långtgående negativa konsekvenser.

För att ytterligare belysa hur vi uppfattar dagens situation och behovet av reformering skulle vi uppskatta mycket om Du hade möjlighet att träffa oss.”

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

3 Comments

 1. Roy

  För att ett tillstånd skall ha fast avgift eller lägre värde vid auktionering, skall tillstånden lysas ut på nytt.
  Befintliga tillstånd löper ut i dec. 2010,och enl lag skall de lysas ut igen.Detta kan endast ske när nya radio lagen är klubbad.

 2. Dennis Nilsson

  Varför skall koncessionsavgifterna sänkas?
  Det var MTG, NRJ och Bonniers som främst trissade upp koncessionsavgifterna vid frekvensauktionerna i början av 90-talet. Det är så dags att gråta krokodiltårar.
  Lyssna här på riksdagsdebatten som föregick riksdagsbeslutet om privat lokalradio här:
  http://nnis.se/dokument/privat_lokalradio_19930224_riksdagsdebatt.m3u
  Läs riksdagens snabbprotokoll från ovanstående riksdagsdebatt här:
  http://nnis.se/dokument/privat_lokalradio_19930224_riksdagens_snabbprotokoll.pdf
  Vi andra som var med och bjöd, stoppade där vår plånbok stoppade. Skall koncessionsavgifterna sänkas så måste också frekvensauktionerna också göras om, så att alla aktörer får samma möjlighet.
  Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth borde se över hur lagligt det är att MTG och SBS upprätthåller ett radioligopol på privat lokalradio. Det är inte nyttigt för demokratin att 99% av privata radiomedia kontrolleras av landets två största privata medieföretag.
  I ex-vis Stockholm kontrollerar MTG 5 av de 10 frekvenserna, och SBS de övriga 5. På det sättet dödar de och SR kreativiteten och gräver FM-radions grav.
  Lyssnarna flyr förutsägbarheten i MTG, SBS och SR:s kanaler.
  Gällande digitalisering, så är radion redan digitaliserad, alla svenska radiokanaler, stora som små, sänder redan digitalt på Internet. Det är väl där skon klämmer, att alla, även de små, finns tillgängliga digitalt.
  På Internet finns det enorma utbudet och valfriheten. Det är där framtidens radio är.

 3. Roy

  Internet radio har funnits i 15 år, men har inte slagit ut rundradion i rundradio bandet.
  http://www.rab.se har inte monopol på åsikterna och förslagen i proppen, det skall de som inte hade råd till idiotpriserna för 15 år sedan.reklam intäckterna ligger i rundradiobandet, men en begränsad service i mobilnäten och i servern, max antal uppkopplade t.ex.