Reklamradion kräver avgiftssänkningar

rabReklamradion upprepar sina krav på sänkta koncessionavgifter och förlängda tillståndsperioder.

I ett brev till kulturdepartementet skriver SBS Radios VD Staffan Rosell och MTG Radios vice VD Christer Modig att de har ”uppfattat oroväckande signaler om innehållet i det kommande förslaget från regeringen”.

Reklamradion vill ha sänkta koncessionsavgifter och tillståndsperioder på åtta år, istället för de fyra som föreslogs i reklamradioutredningen. Utan avgiftssänkningar kommer reklamradion inte att kunna vara med i satsningen på digitalradio, varnar Staffan Rosell och Christer Modig.

”Om inte villkoren förbättras väsentligt kommer någon digitalisering inte att kunna påbörjas. Vidare är risken för minskad mångfald i etern med färre kommersiella radiokanaler överhängande” skriver de i brevet, som citeras av tidningen Journalisten.

Regeringen lämnar en proposition om den nya radio- och TV-lagen till riksdagen i januari. Innan dess görs en lågrådsremiss.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Roy

    Enligt direktiv av EU-lagen om media, skall om kriterian ändras i ett tillstånd, t.ex sänkt avgift till fast avgift, tillståndet lysas ut igen. Dvs, om MTG och SBS vill ha låg fast avgift, skall tillstånden lysas ut igen, då med kriteriaprövning.Detta gäller existerande PLR tillstånd. Vill de EJ acceptera detta och säger att då blir det ingen digitallradio i Sverge, OK, då!!!
    Det finns fler än MTG o SBS som söker de 20 natinella tillstånden och de kan sändas från var som helt i Sverige, Stockholm har inget monopol på nat. radio, tack.
    Omauktionering eller kriteriaprövning skall ske senast 12 mån. från lagen träder ikraft.