Reklamradion får skjuta upp DAB-start ytterligare

Myndigheten för press, radio och TV tog i går beslut om att låta reklamradion flytta sista startdatum för sina DAB-sändningar till 1 januari 2017.

I april bad MTG om uppskov med starten. I en skrivelse till MPRT menade MTG att det fortfarande är oklart vad regeringen vill med den digitala radion. MTG väntar sig ett besked från regeringen i höst och ville därför flytta fram datumet med ett halvår från 1 juli (alltså i morgon) till 1 januari nästa år.

MPRT har tagit in synpunkter även från de andra tillståndshavarna för digital kommersiell radio. Bauer Media hade föredragit att starten skjuts upp tills vidare i väntan på en plan från regeringen. Men det säger myndigheten nej till.

”Att skjuta upp sändningsstarten tills vidare, på så sätt Bauer Media AB önskar, skulle kunna innebära att tillstånden inte utnyttjas under mycket lång tid och att eventuella andra aktörer som kan vara intresserade att sända digital kommersiell radio inte får den möjligheten” skriver myndigheten i sitt beslut.

Bauer nämner även två förutsättningar för en DAB-satsning. Alla aktörer, inklusive Sveriges Radio, måste vara med och det måste finnas en plan för nedsläckning av FM. Det finns dock hittills inget som tyder på att regeringen är på väg att ge SR ett nationellt DAB-tillstånd, än mindre ta beslut om en FM-släckning.

Även i september förra året beslutade MPRT att flytta sändningsstarten för digital kommersiell radio – den gången till 1 juli 2016. Detta för att bolagen skulle hinna analysera förutsättningarna efter regeringens besked förra sommaren att tills vidare inte genomföra en övergång från analog till digital radio.

Mer:
MPRT-beslutet som PDF.

Share